Thông báo v/v phúc khảo bài thi tốt nghiệp-Kỳ thi tốt nghiệp tháng 9/2016

tb-phuc-khao_092016