Thông báo tổ chức thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 12/2018 cho sinh viên thi trượt tốt nghiệp tháng 9/2018 và các kỳ thi trước

  1. Nhà trường dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp vào tháng 12/2018.
  2. HSSV có nguyện vọng thi trong đợt này làm đơn theo mẫu của Trường, nộp cho phòng Đào tạo đại học.
  3. Thời gian nhận đơn: Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018.
  4. Mẫu đơn tải về từ website: http://daotao.dhktyduocdn.edu.vn/van-ban-bieu-mau/don-xin-thi-lai-tot-nghiep/

Chi tiết xem tại file đính kèm