Thông báo tổ chức lễ tốt nghiệp

THONG BAO LE TN-T7.2017 ( tải về)