Thông báo thời gian nhận bằng tốt nghiệp, kỳ thi tháng 9/2017

Thông báo thời gian nhận bằng tốt nghiệp: Xem thông báo

+ Lưu ý

– HSSV phải mang theo thẻ HSSV khi đến nhận bằng tốt nghiệp và phải nộp lại cho phòng Đào tạo đại học sau khi nhận bằng
– HSSV không được nhờ người khác ký thay, nhận bằng thay.