Thông báo dự Lễ tốt nghiệp các lớp Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy, lớp Dược sĩ Trung cấp hệ VLVH 18B (cập nhật ngày 12/08/2016)

THONG BAO LE TOT NGHIEP 12082016_Page_1THONG BAO LE TOT NGHIEP 12082016_Page_2