Quyết định về việc xét điều kiện bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp các lớp Đại học chính quy khóa học 2014-2019 và 2015-2019; Đại học liên thông hệ VLVH khóa học 2015-2019; Sinh viên Cao đẳng chính quy khóa 2015-2018 và HS Trung cấp chuyên nghiệp khóa học 2015-2017, tháng 5/2019

Quyết định về việc xét điều kiện bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 5/2019:

+ Đại học chính quy khóa 2014-2019: Xem tại đây

+ Đại học chính quy khóa 2015-2019: Xem tại đây

+ Đại học liên thông vừa làm vừa học khóa 2015-2019: Xem tại đây

+ Sinh viên Cao đẳng chính quy khóa 2015-2018 và HS Trung cấp chuyên nghiệp VLVH khóa 2015-2017: Xem tại đây