Lịch thi Kỳ thi phụ sau học lại, học cải thiện điểm của năm học 2016- 2017

Lịch thi Kỳ thi phụ sau học lại, học cải thiện điểm của năm học 2016- 2017: Xem

Chú ý: Sinh viên nộp lệ phí trước ngày thi tại phòng Tài chính Kế toán