Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ II, năm học 2016-2017

Lịch thi kỳ thi phụ: Xem

Lưu ý: Sinh viên phải nộp lệ phí trước ngày thi