Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ I, năm học 2018-2019

Lịch thi kỳ thi phụ năm học 2018-2019: Xem lịch thi

Lưu ý: Sinh viên nộp lệ phí thi tại phòng Tài chính Kế toán trước ngày thi