Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ 1, năm học 2016-2017

Lịch thi: Xem

Ghi chú: Sinh viên nộp lệ phí thi tại Phòng Tài chính – Kế toán (Tầng 5-Khu A) trước ngày thi và xuất trình biên lai thu lệ phí khi vào phòng thi.