Lịch thi học kỳ II, năm học 2017- 2018 (đợt 1: từ ngày 19/01 đến ngày 16/03/2018)

Lịch thi học kỳ II, năm học 2017- 2018 (đợt 1: từ ngày 19/01 đến ngày 16/03/2018): Xem

Đối tượng: Cao đẳng chính quy năm 3 và Đại học LT VLVH (CĐ) năm 2