Lịch ôn tập và thi Liên thông Đại học khóa 02 (13/4/2015 đến 9/5/2015)

 

  • Lịch ôn tập và thi Liên thông Đại học khóa 02 (13/4/2015 đến 9/5/2015): download

 

  • Thí sinh tập trung lúc 18h00 ngày 11/4/2015, tại giảng đường 101, khu A – Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.