Lễ tốt nghiệp lớp y sỹ trung cấp – đinh hướng y học cổ truyền khóa 2014-2017

220217_1