Kết quả tốt nghiệp kỳ thi tháng 6/2018

Cao đẳng hệ chính quy khóa 2015-2018 : Xem

Cao đẳng hệ chính quy 2014-2017 và Dược sỹ trung cấp hệ VLVH đăng ký thi: Xem

Thông báo phúc khảo: Xem