Kết quả thi tốt nghiệp và thông báo phúc khảo điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 12/2020

Kết quả thi tốt nghiệp và thông báo phúc khảo điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 12/2020

  • Kết quả thi tốt nghiệp tháng 12/2020: Xem
  • Thông báo phúc khảo điểm thi tốt nghiệp tháng 12/2020: Sinh viên các lớp Đại học hệ chính quy, khóa học 2015-2020; Đại học hệ liên thông vừa làm vừa học, khóa học 2016-2020 và 2018-2020 – Kỳ thi tháng 12/2020 có nhu cầu phúc khảo bài thi tốt nghiệp môn Lý thuyết chuyên môn thì liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo đại học.Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ 7g30 ngày 29/12/2020 đến 17g00 ngày 30/12/2020.