Kết quả thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 6/2020 và Thông báo phúc khảo điểm thi tốt nghiệp

1.Kết quả tốt nghiệp

  • Đại học chính quy khóa 2016-2020: Xem
  • Đại học chính quy khóa 2015-2020: Xem
  • Đại học liên thông vừa làm vừa học khóa 2016-2020: Xem
  • Đại học liên thông vừa làm vừa học khóa 2018-2020: Xem
  • Các khóa trước đăng ký thi: Xem

2.Thông báo phúc khảo điểm thi tốt nghiệp: Xem