Danh sách phòng thi tốt nghiệp – Kỳ thi tháng 5/2019

Danh sách phòng thi buổi sáng: Tải danh sách

Danh sách phòng thi buổi chiều: Tải danh sách