Thông báo cho HSSV nghỉ học ngày 18 tháng 12 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v cho HSSV nghỉ học ngày 18 tháng 12 năm 2014

 

Theo kế hoạch của Nhà trường, Hội thi Giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp thành phố Đà Nẵng năm 2014 sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 12 năm 2014 tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.

Vậy Nhà trường thông báo cho các lớp HSSV có lịch học tại Trường vào ngày 18 tháng 12 năm 2014 sẽ được nghỉ học. HSSV có lịch thực tập tại bệnh viện vẫn học bình thường.

Giáo vụ, giảng viên phụ trách học phần sắp xếp lịch học bù và thông báo đến các lớp sau khi có lịch học cụ thể.

Đề nghị giảng viên, HSSV thực hiện thông báo trên.

 

                                                                                         TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                             TRƯỞNG PHÒNG CTCT&QLSV