Quyết định bảo lưu và xóa tên tháng 5/2016

 

– Quyết định bảo lưu tháng 5/2016: download

– Quyết định xóa tên tháng 5/2016: download