Danh sách khen thưởng toàn khóa

Danh sách học sinh – sinh viên cao đẳng chính quy, Trung cấp chính quy và Trung cấp VLVH

được khen thưởng khóa học 2010-2013, 2011-2013

(Kèm theo Quyết định số………/QĐ-ĐHKTYDĐN, ngày     tháng 8 năm 2013)

Tổng

TT

Họ và Tên

Lớp

XL tốt nghiệp

XL rèn luyện

Ghi chú

A. Đạt học sinh – sinh viên Giỏi toàn khóa và có nhiều đóng góp xây dựng trường, lớp

1

1

Trần Trung Đức

CĐĐD 4A

8.32

XS

Lớp trưởng

2

2

Nguyễn Thị Thu Vân

8.14

XS

Bí thư

3

3

Đặng Thị Dung

8.11

XS

Ủy viên

4

4

Đoàn Thị Mỹ Nga

8.06

XS

Phó đời sống

5

5

Đinh Thị Ánh Hồng

8.04

XS

Phó học tập

6

6

Trần Thị Ni Na

8.02

XS

Ủy viên

7

7

Bùi Thị Hoa

8.01

XS

Ủy viên

8

1

Đặng Thị Mỹ Trâm

CĐĐD 4B

8.84

XS

Phó học tập

9

2

Châu Thị Nhung

8.10

XS

Ủy viên

10

3

Nguyễn Thị Hương(B)

8.06

XS

Ủy viên

11

1

Huỳnh Thị Thúy

CĐĐD 4C

8.59

XS

Phó học tập

12

2

Phạm Thị

8.57

XS

Lớp trưởng

13

3

Nguyễn Thị Minh Hiếu

8.43

XS

Ủy viên

14

4

Ngô Thị Việt Anh

8.41

XS

Phó bí thư

15

5

Lại Thị Phụng

8.06

XS

Ủy viên

16

6

Lê Thị Thu Thảo

8.06

XS

Phó đời sống

17

1

Lê Thị Yên Bình

CĐĐD 4D

8.59

XS

Phó học tập

18

2

Phạm Thị Hải Triều

8.24

XS

Phó bí thư

19

3

Võ Thị Phương Lai

8.08

XS

Bí thư

20

4

Nguyễn Thị Lanh

8.07

XS

Ủy viên

21

5

Vũ Thị Hiền

8.06

XS

Lớp trưởng

22

6

Phan Thị Hồng Ngọc

8.01

XS

Ủy viên

23

1

Nguyễn Hoàng Thị Diễm Trang

CĐĐD 4E

8.13

XS

Bí thư

24

1

Phan Phương Thảo

CĐĐD 4F

8.29

XS

Phó học tập

25

2

Ngô Thị Thú

8.17

XS

Phó bí thư

26

1

Lê Quốc Duy

CĐXN 5B

8.47

XS

Lớp trưởng

27

2

Nguyễn Thị Yến Nhi

8.47

XS

Phó học tập

28

3

Nguyễn Thị Thu

8.38

XS

Ủy viên

29

4

Phan Ngọc Sơn

8.17

XS

Ủy viên

30

5

Nguyễn Thọ Hợi

8.13

XS

Phó bí thư

31

1

Trần Thị Phương

CĐXN 5C

8.37

XS

Bí thư

32

2

Huỳnh Thị Thu Kiều

8.32

XS

Phó đời sống

33

3

Nguyễn Thị Vân

8.02

XS

Phó học tập

34

1

Nguyễn Thị Ngọc Yến

CĐHA 05

8.67

XS

Phó đời sống

35

2

Đinh Văn Sang

8.56

XS

Ủy viên

36

3

Trần Ngọc Trung

8.44

XS

Lớp trưởng

37

4

Lê Hồng Tâm Viên

8.15

XS

Ủy viên

38

5

Nguyễn Văn Việt

8.07

XS

Phó bí thư

39

6

Nguyễn Thị Kiều Trinh

CĐHA 05

8.00

XS

Bí thư

40

1

Nguyễn Hồng Phong

CĐPH 05

8.40

XS

Lớp trưởng

41

1

Tạ Thái Sơn

CĐGM 02

8.31

XS

Phó học tập

42

2

Nguyễn Quang Viễn

8.15

XS

Lớp trưởng

43

3

Lê Thị Trang

8.08

XS

Ủy viên

44

1

Trần Thị Tuyết Ngân

CĐPS 02

8.65

XS

Bí thư

45

2

Vương Thị Ngọc Bích

8.58

XS

Phó học tập

46

3

Dương Thị Thùy Ngân

8.41

XS

Lớp trưởng

47

4

Lê Thị Thùy Trâm

8.25

XS

Ủy viên

48

5

Cao Thị Kim Yến

8.13

XS

Phó bí thư

49

6

Lê Thùy Dung

8.07

XS

Phó đời sống

50

1

Đỗ Thị Phương Diễm

ĐD 34A

8.5

XS

Lớp trưởng

51

2

Trần Thị Hà Thu

8.3

XS

Ủy viên

52

3

Nguyễn Thị Thảo Phương

8.0

XS

Phó học tập

53

1

Y Sa Muên Ktul

XN 36A

8.4

XS

Bí thư

54

2

Hà Thị Hồng Nga

8.4

XS

Phó bí thư

55

1

Huỳnh Thị Tâm Thy

XN 36B

8.5

XS

Lớp trưởng

56

2

Ngô Nam

8.1

XS

Ủy viên

57

3

Hồ Thị Nở

8.1

XS

Phó học tập

58

1

Phạm Thị

HAYH 36

8.2

XS

Phó học tập

59

2

Văn Đình Quốc

8.1

XS

Ủy viên

60

1

Trần Thị Phương Anh

PHCN 28

8.3

XS

Phó học tập

61

2

Mai Quang Tuấn

8.2

XS

Bí thư

62

3

Nguyễn Văn Khánh

8.0

XS

Lớp trưởng

63

1

Nguyễn Thuỳ Trang

Dược 35B

8.1

XS

Phó bí thư

64

1

Phan Thị Lệ Hải

PHR 04

8.0

XS

Phó học tập

65

1

Trần Thị Thu

DTC 15D

8.0

Tốt

Lớp trưởng

                    B. Đạt sinh viên Giỏi toàn khóa

66

1

Hoàng Thị Nhung

CĐĐD 4A

8.43

Tốt

 

67

2

Võ Thị Ty

8.37

Tốt

 

68

3

Trần Thị Kiều

8.36

Tốt

 

69

4

Nguyễn Thị Công

8.27

Tốt

 

70

5

Nguyễn Thị Trinh

8.26

Tốt

 

71

1

Trần Thị Hiếu

CĐĐD 4B

8.56

Tốt

 

72

2

Hoàng Thị Ngân

8.55

Tốt

 

73

3

Lê Thị Kim Liên

8.49

Tốt

 

74

4

Đinh Thị Ngọc Phương

8.40

Tốt

 

75

5

Phan Thị

8.39

Tốt

 

76

1

Lê Thị Minh Đức

CĐĐD 4C

8.48

Tốt

 

77

2

Nguyễn Thị Oanh Kiều

8.36

Tốt

 

78

1

Đỗ Thị

CĐĐD 4D

8.53

Tốt

 

79

2

Nguyễn Thị Tình

8.38

Tốt

 

80

3

Đặng Thị Chung

8.31

Tốt

 

81

4

Hoàng Thị Mừng

8.24

Tốt

 

82

1

Nguyễn Thị Quỳnh Liêu

CĐĐD 4E

8.26

Tốt

 

83

2

Nguyễn Thị Thủy

8.25

Tốt

 

84

3

Hoàng Thị Tươi

8.19

Tốt

 

85

4

Huỳnh Bão Xuyên

8.09

Tốt

 

86

5

Võ Thị Hồng Vân

8.01

Tốt

 

87

1

Trần Thị Thu Hiền

CĐĐD 4F

8.19

Tốt

 

88

2

Lê Thị Thảo

8.09

Tốt

 

89

3

Phạm Thị Bích

8.06

Tốt

 

90

4

Cao Thị Thu Hiền

8.02

Tốt

 

91

5

Võ Thị Vân

8.00

Tốt

 

92

1

Trần Thị Cẩm Vân

CĐXN 5A

8.43

Tốt

 

93

2

Trương Quang Tuấn

8.41

Tốt

 

94

3

Nguyễn Thị Yến Phi

8.39

Tốt

 

95

4

Nguyễn Thị Hương

8.38

Tốt

 

96

5

Mai Thị Nở

8.36

Tốt

 

97

6

Võ Thị Bích Ngọc

8.16

Tốt

 

98

1

Lê Thị Giang

CĐXN 5B

8.30

Tốt

 

99

2

Lê Thanh

8.27

Tốt

 

100

1

Đỗ Thị Thu Hiền

CĐXN 5C

8.70

Tốt

 

101

2

Trần Thị Thanh Giang

8.55

Tốt

 

102

3

Trần Lê Như Tuyết

8.45

Tốt

 

103

4

Võ Thị Hằng

8.42

Tốt

 

104

1

Bùi Cao Cường

CĐHA 05

8.73

Tốt

 

105

2

Trần Thị Hoài Phương

8.53

Tốt

 

106

3

Phan Trương Minh Tuấn

8.50

Tốt

 

107

4

Nguyễn Văn Hải

8.49

Tốt

 

108

1

Đinh Thị Xuân

CĐPH 05

8.66

Tốt

 

109

2

Võ Thị Thuý An

8.63

Tốt

 

110

3

Nguyễn Trần Thị Ý Nhi

8.57

Tốt

 

111

4

Trương Thị

8.50

Tốt

 

112

5

Đoàn Thị Thu Vi

8.49

Tốt

 

113

1

Đỗ Thị Mỹ Hiền

CĐGM 02

8.33

Tốt

 

114

2

Trần Thị Mỹ Hạnh (A)

8.12

Tốt

 

115

3

Nguyễn Thị Hoa

8.12

Tốt

 

116

1

Lê Thị Thu Sương

CĐPS 02

8.37

Tốt

 

117

2

Lê Thị Thảo

8.31

Tốt

 

118

3

Phan Thị Yên

8.29

Tốt

 

119

4

Trương Thị Mỹ Hạnh

8.28

Tốt

 

120

1

Nguyễn Thị Lợi

ĐD 34A

8.2

Tốt

 

121

2

Bùi Thị Hoa

8.0

Tốt

 

122

3

Nguyễn Thị Kim Huệ

8.0

Tốt

 

123

4

Trịnh Thị Hồng Lời

8.0

Tốt

 

124

5

Phan Thị Nguyệt

8.0

Tốt

 

125

1

Cao Thị Hạnh

ĐD 34B

8.4

Tốt

 

126

2

Nguyễn Thị Hiền

ĐD 34B

8.3

Tốt

 

127

1

Trần Thị Hồng Viên

Nha 30

8.3

Tốt

 

128

2

Huỳnh Thị Thuỳ Trâm

8.2

Tốt

 

129

3

Nguyễn Thị Thanh

8.1

Tốt

 

130

4

Lưu Thị Kim Huê

8.1

Tốt

 

131

5

Trần Bích Ngọc

8.1

Tốt

 

132

6

Huỳnh Thị Minh Hạnh

8.0

Tốt

 

133

1

Vũ Thị Nhật Huyền

XN 36A

8.7

Tốt

 

134

2

Trương Thị Thảo Nguyên

8.3

Tốt

 

135

3

Thái Duy

8.3

Tốt

 

136

1

Nguyễn Chinh Nguyên

XN 36B

8.8

Tốt

 

137

2

Lê Thị Kim Liên

8.5

Tốt

 

138

3

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

8.4

Tốt

 

139

4

Phùng Thị Kim Phượng

8.4

Tốt

 

140

5

Võ Thị Phương Thảo

8.4

Tốt

 

141

1

Trần Thiện Công

HAYH 36

8.5

Tốt

 

142

2

Nguyễn Trọng Hơn

8.3

Tốt

 

143

3

Võ Chí Công

8.1

Tốt

 

144

4

Hoàng

8.0

Tốt

 

145

5

Lê Văn Phi (A)

8.0

Tốt

 

146

6

Trần Minh Tuấn

8.0

Tốt

 

147

1

Trần Thị Đức Hạnh

PHCN 28

8.5

Tốt

 

148

2

Đoàn Viết Hùng

8.5

Tốt

 

149

3

Nguyễn Thị Thu Hằng

8.4

Tốt

 

150

4

Võ Văn Thị Diệu Hiền

8.4

Tốt

 

151

5

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

8.4

Tốt

 

152

6

Nguyễn Thị Lài

8.3

Tốt

 

153

1

Phạm Thị Liên Nga

Dược 35A

8.3

Tốt

 

154

2

Nguyễn Thị Hồng Vân

8.2

Tốt

 

155

3

Phan Thị Miên

8.1

Tốt

 

156

1

Nguyễn Thị Phong

DTC 15C

8.4

Tốt

 

157

1

Lại Thị Minh Nguyệt

DTC 15D

8.1

Tốt

 

158

3

Nguyễn Thị Hoàng Sương

8.0

Tốt

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Quyết định khen thưởng toàn khóa 2010-2013, 2011-2013 tải về