Thông báo dự Lễ tốt nghiệp các lớp Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy, lớp Dược sĩ Trung cấp hệ VLVH 18B (cập nhật ngày 12/08/2016)

Quy định nội dung và hình thức thi tốt nghiệp

Quy định nội dung và hình thức thi tốt nghiệp: Tải về

Thông báo v/v dự Lễ tốt nghiệp các lớp Cao đẳng và Trung cấp chính quy khóa 2012-2015 và 2013-2015

Thông báo v/v dự Lễ tốt nghiệp các lớp Cao đẳng và Trung cấp chính quy khóa 2012-2015 và 2013-2015: download

V/v dự Lễ Tốt nghiệp Các lớp Cao đẳng chính quy khóa (2010-2013), Trung cấp chính quy khóa (2011-2013) và DTC 15CD khóa (2011-2013)

Theo kế hoạch của Nhà trường, Lễ Tốt nghiệp và trao bằng các lớp Cao đẳng chính quy khóa (2010-2013),Trung cấp chính quy khóa (2011-2013) và các lớp DTC 15CD sẽ được tổ chức vào ngày 27 và 28/8/2013 tại Hội trường tầng 4 trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng. Kế […]