Quyết định khen thưởng năm học 2016-2017 và kỳ thi tuyển sinh 2017

khen thưởng năm học 2016-2017 khen thưởng kỳ thi tuyển sinh.pdf

Quyết định khen thưởng năm học đối với sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp tháng 6/2017

danh sach khen thuong ( tải về)

Quyết định cấp học bổng KKHT học kỳ II, năm học 2012-2013 cho HSSV năm cuối khóa học 2010-2013, 2011-2013

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y – DƯỢC ĐÀ NẴNG QUYẾT ĐỊNH:   Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2012-2013 cho 239 học sinh – sinh viên các lớp Cao đẳng và Trung cấp chính quy năm cuối theo kết quả phân loại: xuất sắc, […]

Quy định các đối tượng HSSV hệ chính quy được xét hưởng học bổng khuyến khích học tập và được khen thưởng

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014-2015

Danh sách khen thưởng toàn khóa

Danh sách học sinh – sinh viên cao đẳng chính quy, Trung cấp chính quy và Trung cấp VLVH được khen thưởng khóa học 2010-2013, 2011-2013