Quyết định xóa tên và bảo lưu tháng 2 và 3 năm 2017

Tải về

Thông báo nghỉ học ngày 03/3/2017

Lễ tốt nghiệp lớp y sỹ trung cấp – đinh hướng y học cổ truyền khóa 2014-2017

Thông báo nghỉ tết dương lịch 2017

Lễ Tốt nghiệp TC Dược 18C

Tải nội dung thông báo

Quyết định v/v xóa tên học sinh – sinh viên tháng 10/2016

  Quyết định v/v xóa tên học sinh – sinh viên tháng 10/2016: download  

Thông báo nghỉ học ngày 23/9/2016

Thông báo v/v cho HSSV nghỉ học tránh bão số 4

Thông báo v/v thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ đào tạo chính quy năm 2016-2017

  Thông báo v/v thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ đào tạo chính quy năm 2016-2017: download

Quyết định v/v hỗ trợ chi phí học tập đối với HSSV hệ chính quy năm 2016 và miễn, giảm học phí cho HSSV chính quy năm 2015-2016, HK II

  – Quyết định v/v hỗ trợ chi phí học tập đối với HSSV hệ chính quy năm 2016: download – Miễn, giảm học phí cho HSSV chính quy năm 2015-2016, HK II: download