Thông báo khám sức khỏe ra trường đối với sinh viên các lớp đại học 2013-2017 và cao đẳng 2014-2017

THONG BAO KHAM SUC KHOE ( tải về)

Quyết định xóa tên tháng 6/2017

QD XOA TEN T6.2017

Quyết định bảo lưu tháng 4/2017

QD BAO LUU-T4.2017 tải về

Quyết định v/v xóa tên học sinh – sinh viên tháng 10/2016

  Quyết định v/v xóa tên học sinh – sinh viên tháng 10/2016: download  

Thông báo nghỉ học ngày 23/9/2016

Thông báo v/v cho HSSV nghỉ học tránh bão số 4

Thông báo v/v thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ đào tạo chính quy năm 2016-2017

  Thông báo v/v thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ đào tạo chính quy năm 2016-2017: download

Quyết định v/v hỗ trợ chi phí học tập đối với HSSV hệ chính quy năm 2016 và miễn, giảm học phí cho HSSV chính quy năm 2015-2016, HK II

  – Quyết định v/v hỗ trợ chi phí học tập đối với HSSV hệ chính quy năm 2016: download – Miễn, giảm học phí cho HSSV chính quy năm 2015-2016, HK II: download  

Thông báo lịch nghỉ hè năm học 2015-2016 và Kế hoạch năm học mới 2016-2017

Học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm 2015 – 2016

  Học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm 2015 – 2016: download