Biễu mẫu năm 2017 (cập nhật ngày 13/11/2017)

  Biễu mẫu năm 2017: download  

Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo ngắn hạn 2015

Quyết định v/v xóa tên học sinh – sinh viên tháng 10/2016

  Quyết định v/v xóa tên học sinh – sinh viên tháng 10/2016: download  

Thông báo v/v thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản (khóa 5 năm 2016)

  Thông báo v/v thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản (khóa 5 năm 2016): download  

Thời khóa biểu Trung cấp và Cao đẳng các lớp Xét nghiệm, Điều dưỡng liên thông

  Lớp Xét nghiệm – Hệ Cao đẳng: download – Hệ Trung cấp: download   Lớp Điều dưỡng – Hệ Cao đẳng: download – Hệ Trung cấp: download  

Thông báo v/v tổ chức ôn thi Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học hình thức VHVL đợt 2 năm 2016

Kết quả tốt nghiệp sv Cao đẳng chính quy khóa 2012-2015 & 2013-2016 kỳ thi tháng 9/2016

  Kết quả tốt nghiệp sv Cao đẳng chính quy khóa 2012-2015 & 2013-2016 kỳ thi tháng 9/2016: download  

Thông báo v/v phúc khảo bài thi tốt nghiệp-Kỳ thi tốt nghiệp tháng 9/2016

Thông báo nghỉ học ngày 23/9/2016

Thông báo tuyển dụng tháng 9 năm 2016

  Thông báo tuyển dụng tháng 9 năm 2016: download