Archives for Tháng Tám 2022

Lịch giảng học kỳ I, năm học 2022- 2023

Lịch giảng học kỳ I, năm học 2022- 2023: LG ĐHCQ năm II: Xem LG ĐHCQ năm III: Xem LG ĐHCQ năm IV: Xem LG ĐHCQ năm V: Xem LG ĐHCQ năm VI: Xem Lưu ý: Sinh viên theo dõi lịch giảng hàng ngày, lịch giảng dạy sẽ được cập nhật liên tục.

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II- Năm học 2021- 2022 (Đợt 4- ĐHCQ)

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II- Năm học 2021- 2022 (Đợt 4- ĐHCQ):  Xem

Danh sách sinh viên thi lại, học lại- học cải thiện điểm năm cuối và các khóa khác (đợt 2)

Danh sách sinh viên thi lại, học lại- học cải thiện điểm năm cuối và các khóa khác (đợt 2): Xem

Danh sách Sinh viên thi lại, học lại- học cải thiện điểm các lớp đại học năm cuối (đợt 1)

Danh sách Sinh viên thi lại, học lại- học cải thiện điểm các lớp đại học năm cuối (đợt 1): Xem

Thông báo về việc lấy ý kiến SINH VIÊN SẮP TỐT NGHIỆP trong năm 2022 về toàn khóa học trong học kỳ II, năm học 2021 – 2022.

1. Thông báo khảo sát sinh viên: Xem thông báo 2. Link khảo sát: Tại đây