Archives for Tháng Năm 2022

Bảng điểm phúc khảo thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2021-2022 (đợt 1)

Bảng điểm phúc khảo thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2021-2022 (đợt 1): Xem

Thông báo nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần (đợt 2) học kỳ I, năm học 2021-2022

Thông báo nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần (đợt 2) học kỳ I, năm học 2021-2022: Xem

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2021-2022 (Đợt 3- các lớp sau khi đã đi bù lâm sàng)

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2021-2022 (Đợt 3- các lớp sau khi đã đi bù lâm sàng): Xem

Danh sách sinh viên thi lại kỳ thi phụ, thi sau học lại, học cải thiện điểm, các lớp đại học năm cuối và các lớp khác

Danh sách sinh viên thi lại kỳ thi phụ, thi sau học lại, học cải thiện điểm, các lớp đại học năm cuối và các lớp khác: Xem