Archives for Tháng Ba 2021

Bảng tổng kết điểm học tập học kỳ I, năm học 2020-2021

Bảng tổng kết điểm học tập học kỳ I, năm học 2020-2021 (update 31/3/2021): Xem

Thông báo thi kỳ thi phụ đối với các học phần chuyên ngành điểm D và Danh sách sinh viên thiếu điểm các lớp đại học năm cuối

– Thông báo thi kỳ thi phụ đối với các học phần chuyên ngành điểm D: Xem – Danh sách sinh viên thiếu điểm các lớp đại học năm cuối: Xem

Kết quả phúc khảo điểm thi kết thúc học kỳ I, năm học 2020-2021 (đợt 3 thi sau Tết)

Kết quả phúc khảo điểm thi kết thúc học kỳ I, năm học 2020-2021 (đợt 3 thi sau Tết): Xem

Thông báo nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2020-2021

Thông báo nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2020-2021: Xem

Kết quả phúc khảo điểm thi kết thúc học kỳ I, năm học 2020-2021 (đợt 1)

Kết quả phúc khảo điểm thi kết thúc học kỳ I, năm học 2020-2021 (đợt 1): Xem

Thông báo về việc nhận đơn xin phúc khảo kỳ thi kết thúc học phần học kỳ I (đợt 1 và đợt 2), năm học 2020-2021

Thông báo về việc nhận đơn xin phúc khảo kỳ thi phụ học kỳ I (đợt 1 và đợt 2), năm học 2020-2021: Xem