Archives for Tháng Mười Hai 2020

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2020-2021 (Đợt 3)_ Các lớp ĐHCQ

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2020-2021 (Đợt 3)_ Các lớp ĐHCQ: Xem

Kết quả thi tốt nghiệp và thông báo phúc khảo điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 12/2020

Kết quả thi tốt nghiệp và thông báo phúc khảo điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 12/2020 Kết quả thi tốt nghiệp tháng 12/2020: Xem Thông báo phúc khảo điểm thi tốt nghiệp tháng 12/2020: Sinh viên các lớp Đại học hệ chính quy, khóa học 2015-2020; Đại học hệ liên thông vừa làm […]

Danh sách sinh viên thiếu điểm và điểm D chuyên ngành tính đến hết học kỳ II, năm học 2019-2020

Danh sách sinh viên thiếu điểm: Xem Danh sách sinh viên điểm D chuyên ngành: Xem

Thông báo về việc nhận đơn xin phúc khảo kỳ thi phụ học kỳ II, năm học 2019-2020

Thông báo về việc nhận đơn xin phúc khảo kỳ thi phụ học kỳ II, năm học 2019-2020: Xem

Danh sách phòng thi Lý thuyết chuyên môn – Tháng 12/2020

Danh sách phòng thi Lý thuyết chuyên môn – Tháng 12/2020: Xem  

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2020-2021 (đợt 2) các lớp LT VLVH

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2020-2021 (đợt 2) các lớp LT VLVH: Xem

Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ II, năm học 2019-2020

Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ II, năm học 2019-2020