Archives for Tháng Hai 2019

Xét hồ sơ giải thưởng Vừ A Dính năm 2019

Xét hồ sơ giải thưởng Vừ A Dính năm 2019 (xem chi tiết)

Quyết định bảo lưu kết quả học tập học kỳ I, năm học 2018-2019 (tháng 02/2019)

Quyết định bảo lưu: Xem

Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ I, năm học 2018-2019

Lịch thi kỳ thi phụ năm học 2018-2019: Xem lịch thi Lưu ý: Sinh viên nộp lệ phí thi tại phòng Tài chính Kế toán trước ngày thi

Danh sách sinh viên thiếu điểm học kỳ I, năm học 2018-2019

Danh sách sinh viên thiếu điểm: Xem