Archives for Tháng Một 2019

Kết quả phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2018-2019

Kết quả phúc khảo: Xem

Lịch nghỉ tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Lịch nghỉ tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019( Xem chi tiết)

Chương trình hỗ trợ sinh viên về quê đón tết Kỷ Hợi 2019

Chương trình hỗ trợ sinh viên về quê đón tết Kỷ Hợi 2019 (xem chi tiết)

Thông báo nghỉ học ngày 14/01/2019

Thông báo nghỉ học ngày 14/01/2019 (xem chi tiết)

Thông báo góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

Thông báo góp ý dự thảo Luật Giáo dục (xem chi thiết)

Kết quả tốt nghiệp, kỳ thi tháng 12/2018

Kết quả tốt nghiệp, kỳ thi tháng 12/2018: Xem

Quyết định tiếp tục vào học và xóa tên tháng 12/2018

Quyết định tiếp tục vào học tháng 12/2018 Quyết định xóa tên 12/2018