Archives for Tháng Chín 2018

Quyết định Xóa tên và bảo lưu tháng 9/2018

Quyết định xóa tên tháng 09/2018 Quyết định bảo lưu tháng 09/2018

Kết quả tốt nghiệp + Thông báo phúc khảo điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 9/2018

Kết quả tốt nghiệp tháng 9/2018: Xem Thông báo phúc khảo điểm thi tốt nghiệp tháng 9/2018: Xem

Quyết định tiếp tục vào học tháng 9/2018

Quyết định tiếp tục vào học tháng 9/2018_1: Xem Quyết định tiếp tục vào học tháng 9/2018_2: Xem

Danh sách sinh viên thi kỳ thi chính SHL, học CTĐ năm học 2017- 2018 và SHL của những kỳ trước

Lịch thi+ danh sách: Xem

Lịch thi học kỳ I, năm học 2018- 2019 (đợt 1: từ 10/92018- 17/9/2018)

Lịch thi học kỳ I, năm học 2018- 2019 (đợt 1: từ 10/92018- 17/9/2018): Xem lịch thi

Lịch học tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa năm học 2018-2019

Lịch học tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa năm học 2018-2019 (tải về)

Lịch thi kỳ thi phụ SHL cao đẳng chính quy không đủ điều kiện thi tốt nghiệp tháng 6/2018

Lịch thi: Xem

Nộp hồ sơ xét học bổng Dạ Hương

Thông báo (Tải về)

Đảm bảo an ninh trật tự trong dịp 2/9/2018

Tải thông báo