Archives for Tháng Bảy 2018

Lịch đào tạo năm học 2019-2020

Lịch đào tạo năm học 2019-2020: Xem

Thông báo về việc chuyển sinh viên ngành Dược sang cơ sở 2 năm học 2018-2019

Thông báo về việc chuyển sinh viên ngành dược sang cơ sở 2 năm học 2018-2019 (xem)

Tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên ĐH LT VHVL khóa 2014-2018; 2016-2018 và CĐ chính quy khóa 2015-2018

Thông báo tổ chức lễ tốt nghiệp (xem)

Thông báo phúc khảo điểm thi học kỳ II, năm học 2017-2018

Thời gian phúc khảo điểm thi học kỳ II, năm học 2017-2018: Từ ngày 13-17/8/2018. Sinh viên liên hệ phúc khảo điểm thi tại phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục – tầng 2, khu D Điện thoại:0236383723

Lịch đào tạo năm học 2018-2019

Lịch đào tạo năm học 2018-2019: Xem

Lịch đào tạo năm học 2017-2018

Lịch đào tạo : Xem Chú ý: Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ II, năm học 2017-2018: từ ngày 06-11/8/2018 Danh sách và thời gian thi kỳ thi phụ sẽ được cập nhật sau.

Kết quả phúc khảo điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 6/2018

Kết quả phúc khảo: Xem

Kết quả tốt nghiệp kỳ thi tháng 6/2018

Cao đẳng hệ chính quy khóa 2015-2018 : Xem Cao đẳng hệ chính quy 2014-2017 và Dược sỹ trung cấp hệ VLVH đăng ký thi: Xem Thông báo phúc khảo: Xem  

Lịch nghỉ hè và kế hoạch năm học mới 2018-2019

Lịch nghỉ hè và kế hoạch năm học mới 2018-2019 (xem)