Archives for Tháng Ba 2018

Thông báo nghỉ học 24/3/2018

Danh sách sinh viên thi kỳ thi phụ học kỳ I, năm học 2017-2018 (hệ liên thông vừa làm vừa học)

Danh sách sinh viên thi kỳ thi phụ học kỳ I, năm học 2017-2018 (hệ liên thông vừa làm vừa học): Xem

Quyết định vào học lại, xóa tên, bảo lưu tháng 3/2018

Tải quyết định

Thông báo nghỉ học sáng ngày 08/3/2018