Archives for Tháng Chín 2017

Thông báo nghỉ học chiều 15/9/2017 do ảnh hưởng bão số 10

Thông báo thay đổi thời gian thi kỳ thi chính sau học lại, cải thiện điểm và không đủ điều kiện thi kỳ thi chính học kỳ 2, năm học 2016-2017

Thông báo: Lịch thi kỳ thi chính sau học lại, cải thiện điểm và không đủ điều kiện thi kỳ thi chính học kỳ 2, năm học 2016-2017 được chuyển sang thứ 3 ngày 19/9/2017. Sinh viên cập nhật lịch thi tại địa chỉ: Lịch thi + Danh sách thi kỳ thi chính sau học lại, cải thiện […]

Quyết định bảo lưu và xóa tên tháng 9/2017

Quyết định xóa tên tháng 09 Quyết định bảo lưu tháng 09  

Thông báo nghỉ học ngày 13 và sáng ngày 14/9/2017

Lịch thi + Danh sách thi kỳ thi chính sau học lại, cải thiện điểm và không đủ điều kiện thi kỳ thi chính học kỳ 2, năm học 2016-2017

Lịch thi + Danh sách thi kỳ thi chính sau học lại, cải thiện điểm và không đủ điều kiện thi kỳ thi chính học kỳ 2, năm học 2016-2017 Xem

Quy định đánh giá học phần

Quy định đánh giá học phần Niên chế: Xem Tín chỉ: Xem

Thông báo V/v đủ điều kiện tham gia học phần Thực tế tốt nghiệp

Những năm gần đây, có một số sinh viên năm cuối không hoàn thành các học phần thực tập chuyên ngành tại bệnh viện vì không tham gia đầy đủ các buổi thực tập theo quy định nhưng những sinh viên này vẫn được đi thực tế tốt nghiệp. Vì vậy, để đảm bảo chất […]