Archives for Tháng Chín 2017

Quyết định ban hành và quy định quy đổi điểm bài thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp bằng hình thức trắc nghiệm khách quan theo thang điểm 10

Quyết định ban hành: Xem Quy định: Xem

Ngày giờ thi HKI, năm học 2017- 2018 ( Đợt 1: từ ngày 09/10 đến 09/12/2017) các lớp Liên thông VLVH

Ngày giờ thi HKI, năm học 2017- 2018 ( Đợt 1: từ ngày 09/10 đến 09/12/2017) Xem

Thông báo nghỉ học ngày 30/9/2017

Tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết

Tăng cường phòng chống sốt xuất huyết (tải về)

Lịch thi Kỳ thi phụ sau học lại, học cải thiện điểm của năm học 2016- 2017

Lịch thi Kỳ thi phụ sau học lại, học cải thiện điểm của năm học 2016- 2017: Xem Chú ý: Sinh viên nộp lệ phí trước ngày thi tại phòng Tài chính Kế toán

Thông báo nghỉ học chiều 15/9/2017 do ảnh hưởng bão số 10

Thông báo thay đổi thời gian thi kỳ thi chính sau học lại, cải thiện điểm và không đủ điều kiện thi kỳ thi chính học kỳ 2, năm học 2016-2017

Thông báo: Lịch thi kỳ thi chính sau học lại, cải thiện điểm và không đủ điều kiện thi kỳ thi chính học kỳ 2, năm học 2016-2017 được chuyển sang thứ 3 ngày 19/9/2017. Sinh viên cập nhật lịch thi tại địa chỉ: Lịch thi + Danh sách thi kỳ thi chính sau học lại, cải thiện […]

Quyết định bảo lưu và xóa tên tháng 9/2017

Quyết định xóa tên tháng 09 Quyết định bảo lưu tháng 09  

Thông báo nghỉ học ngày 13 và sáng ngày 14/9/2017

Lịch thi + Danh sách thi kỳ thi chính sau học lại, cải thiện điểm và không đủ điều kiện thi kỳ thi chính học kỳ 2, năm học 2016-2017

Lịch thi + Danh sách thi kỳ thi chính sau học lại, cải thiện điểm và không đủ điều kiện thi kỳ thi chính học kỳ 2, năm học 2016-2017 Xem