Archives for Tháng Tám 2017

Lịch thi kỳ thi phụ sau học lại của CĐ năm 3 không đủ điều kiện thi tốt nghiệp tháng 6/2017

Lịch thi: Xem

Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9/2017

Quyết định + Danh sách sinh viên đại học chính quy học theo hệ thống tín chỉ bị cảnh báo kết quả học tập học kỳ II, năm học 2016-2017

Quyết định + Danh sách sinh viên đại học chính quy học theo hệ thống tín chỉ bị cảnh báo kết quả học tập học kỳ II, năm học 2016-2017

Lịch đào tạo năm học 2017-2018

Lịch đào tạo : Xem

Danh sách sinh viên thiếu điểm tính đến học kỳ II, năm học 2016-2017

Danh sách sinh viên thiếu điểm tính đến học kỳ II, năm học 2016-2017

Lịch thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 9/2017

Lịch thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 9/2017: Xem

Thông báo tuyển dụng ngành Dược

Hướng dẫn thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí, miễn giảm học phí đối với sinh viên chính quy 2017-2018

THONG BAO HO TRO CHI PHI HOC TAP (tải về) THONG BAO MIEN, GIAM HOC PHI (tải về)

Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo ngắn hạn 2015

Lịch thi kỳ thi chính sau học lại (sinh viên không đủ điều kiện thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 6/2017) và các lớp khác

Lịch thi:  Xem