Archives for Tháng Sáu 2017

Lễ tốt nghiệp các lớp đại học liên thông VHVL khóa 2015-2017

THONG BAO LE TOT NGHIEP

Thông báo khám sức khỏe ra trường đối với sinh viên các lớp đại học 2013-2017 và cao đẳng 2014-2017

THONG BAO KHAM SUC KHOE ( tải về)

Danh sách phòng thi, kỳ thi tốt nghiệp tháng 6/2017

Danh sách phòng thi Khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (CĐ+ĐH) -Chính trị (TC): Xem Danh sách phòng thi LTCM (CĐ+ĐH) – Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp (TC): Xem

Quyết định xóa tên tháng 6/2017

QD XOA TEN T6.2017

Bệnh viện 22-12 Tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng

Danh sách sinh viên học lại CĐ năm 3; DTC 19; năm học 2016- 2017

xem tại đây