Archives for Tháng Năm 2017

Danh sách sinh viên thi thi kỳ thi phụ năm học 2016-2017: Đại học Điều dưỡng và Xét nghiệm y học năm 4; Cao đẳng năm 3 và DTC 19

Xem tại đây

Kết quả tốt nghiệp của sinh viên các lớp đại học liên thông vừa làm vừa học khóa học 2015-2017 và thông báo phúc khảo điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 5/2017

Kết quả tốt nghiệp: Xem Thông báo phúc khảo: Xem

Thông báo về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi trong học kỳ II, năm học 2016-2017

Lịch thi kỳ thi phụ sau học lại, học cải thện điểm HKI,năm học 2016- 2017

Lịch thi kỳ thi phụ sau học lại, học cải thện điểm HKI,năm học 2016- 2017 Xem

Lịch phân bố Giảng đường giảng dạy lý thuyết Tuần 11 (từ 16/10 đến 21/10/2017)

Lịch phân bố Giảng đường giảng dạy lý thuyết Tuần 11 (từ 16/10 đến 21/10/2017): Xem

Tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại CHLB Đức

Tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại CHLB Đức

Quyết định bảo lưu tháng 4/2017

QD BAO LUU-T4.2017 tải về