Archives for Tháng Hai 2017

Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ 1, năm học 2016-2017

Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ 1, năm học 2016-2017

Lễ tốt nghiệp lớp y sỹ trung cấp – đinh hướng y học cổ truyền khóa 2014-2017

Danh sách sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập học kỳ I năm học 2016-2017

Danh sách sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập học kỳ I năm học 2016-2017 Xem

Lịch thi học kỳ II, năm học 2016-2017

Lịch thi: Xem

Kết quả tốt nghiệp kỳ thi tháng 01/2017 và thông báo phúc khảo điểm thi

Kết quả tốt nghiệp kỳ thi tháng 01/2017: Tải về Thông báo phúc khảo điểm thi: Tải về

Thông báo phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2016-2017

Thông báo phúc khảo điểm: Tải về Mẫu đơn phúc khảo điểm thi: Tải về